۱۰ روش رایگان برای اینکه همین الان احساس خوشحالی کنید

بیشتر ما فکر می‌کنیم خوشحالی نیرویی بیرونی است و نمی‌توانیم آن را کنترل کنیم، بنابراین منتظر می‌مانیم تا احساس خوشحالی و خوشبختی درِ خانه ما را بزند! فکر می‌کنیم اگر شریک زندگی مناسب را پیدا کنیم، لباس‌های خوب بپوشیم، شغل رؤیایی‌ پیدا کنیم…

معرفی توسعه فردی

توسعه فردی فرایندی مادام‌العمر است که در آن می‌آموزید توانایی‌هایتان را بهبود ببخشید و کاربرد هرکدام را در زندگی پیدا کنید. اهمیت توسعه فردی در زندگی شما چقدر است؟ آخرین بار کی زندگی روزمره را متوقف کردید و از خودتان پرسیدید: «برای بهتر…

۳۴ نکته برای رشد فردی

شما هم دلتان می‌خواهد هر روز خودتان را بهتر کنید؟ اگر این‌طور است، جای خوبی آمده‌اید! سلستین چاو معتقد است هدف زندگی رشد فردی و هر روز بهترشدن است و در این زمینه به خودش و دیگران کمک می‌کند. او بعد از سال‌ها به این نتیجه رسیده است سفر رشد…

مدیریت استرس با ۶ راه مؤثر و اثبات‌شده

استرس چه کم چه زیاد، به یکی از واقعیت‌های زندگی تبدیل شده است؛ استرس بحران‌های مالی، استرس پیرشدن، استرس تنهایی، استرس سلامتی، استرس قبولی در دانشگاه یا پیداکردن کار. اصلا کافی‌ است تلویزیون را روشن کنید تا از هزارویک جور خبر بد و سریال‌های…