مرور برچسب

کلاهبرداری

فروش مال غیر چیست و چه مجازاتی دارد؟

فروش مال غیر چیست؟ مجازات آن چیست؟ تفاوت انتقال مال غیر با معامله معارض چیست؟ آیا انتقال مال غیر همان معامله فضولی است؟ وجه تمایز انتقال مال غیر و معامله فضولی چیست؟ آیا انتقال مال غیر جرم محسوب می‌شود؟ در این مقاله به بررسی انتقال مال…