پایانی برای تراژدی کودک آزاری

بیست سال از زمانی‌که کودک آزاری با ماجرای دردناک آرین گلشنی برای اولین بار توجه جامعه را به خود جلب کرد، می‌گذرد و حالا به‌طور روزافزون خبرهای تکان‌دهنده ای از این دست راه خود را به سرتیتر رسانه‌ها باز می‌کنند. سوال اینجاست که چرا با وجود…