چه تبعیضی؟

با سلام و خسته نباشید؛ از آنجایی که موضوع مقاله نویسی، بحث تبعیض جنسیتی است، ابتدا فرصتی میخواهم تا از اساس انکار کنم که آقا چه تبعیضی؟ چه کشکی و در ادامه چه دوغی؟ از ابتدای شکل گیری تمدن تا به امروز، تمام کارهای مهم، به گردن مردها بوده…