فردین نوری عضو تیم چطور

تبعیض جنسیتی، کابوسی مزمن (بررسی راهکارهایی برای کاهش معضل تبعیض جنسیتی)

جز عصر کوتاهی در سر­آغاز تاریخ بشری که زن در آن صاحب مقام نخست در جوامع بسیار ابتدایی بوده است، از آن پس همواره تحت فرمان مرد قرار داشته است. مظلومیت زن و تبعیض جنسیتی علیه او امری ثابت در طول تاریخ است که تنها از یک دوره نسبت به دوره­‌ی…