مهارت های زندگی کودکانه

کتاب تصویری مهارت های زندگی کودکانه یا وانیا (نامی ابداعی جهت ارتباط بیشتر کودکان که در زبان کردی به معنای هدیه باشکوه خداوند است) کنجکاوی کودکان، این قشر معصوم و آسیب­پذیر جامه، در مورد مضوعات مختلف خصوصاً مسائل جنسی از جمله مواردی…