فلسفه برای کودکان، درست اندیشیدن و تصمیم‌گیری

نقطه‌ی اشتراک ملت‌ها کجاست؟ چه چیزی باعث می‌شود همه‌ی ما فکر کنیم ژاپنی‌ها مردمان سخت‌کوشی هستند و مردم کشورهای اسکاندیناوی با آغوش باز از تغییرات استقبال می‌کنند؟ کدام ویژگی ما ایرانی‌ها تا این اندازه برجسته است؟ اصلا چنین ویژگی وجود دارد؟…