مرور دوره آموزشی رایگان آشنایی با مفاهیم ابتدایی مدیریت استراتژیک

دوره آموزشی رایگان آشنایی با مفاهیم ابتدایی مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک یکی از مهمترین مباحث مدیریت است که دانستن آن نقش زیادی در موفقیت سازمان‌ها ایفا می کند. چه در پست مدیریت یک سازمان باشید و چه در پست یک کارمند یا مسئول، این دانش به شما کمک خواهد کرد که برای سازمان‌تان موثرتر باشید و روند کار سازمان‌ها را شفاف‌تر ببینید. در این دوره با مفاهیم ابتدایی و اصول اولیه مدیریت استراتژیک و ابزارهای و روش‌های متداول این حوزه آشنا خواهیدشد.