مرور برچسب

قضاوت دیگران

موقعیت‌های مفهومی؛ درک افراد با زاویه‌های دید مختلف

یک مثل معروف می‌گوید: «پیش از قضاوت کردن دیگران، خود را جای آنها بگذار!» این توصیه‌ی خوبی است اما واقعا چطور می‌توان چنین کاری کرد؟ چطور می‌توان خود را جای دیگران گذاشت؟ چطور می‌توان به ماجرا از زاویه‌ی دید دیگران نگاه کرد و درک بهتری از…

دیگران چطور ما را قضاوت می‌کنند؟

روانشناسان معتقدند فقط چند ثانیه طول می‌کشد تا در اولین برخورد، طرف مقابل‌مان را قضاوت کنیم. آیا تا به حال فکر کرده‌اید این قضاوت سریع بر چه اساسی شکل می‌گیرد؟ در ادامه، با یک روانشناس اجتماعی همراه می‌شویم که پانزده سال است روی همین موضوع…