هیولایی در سایه‌ها

تجاوز در معنای کلی عبور از حد مجاز می‌باشد و بازه گسترده‌ای دارد. اما در فرهنگ عمومی غالبا این واژه معنای تعرض به حریم خصوصی بدن را دارد و هنگامی‌که برای کودکان بکار می‌رود اهمیتی دو چندان می‌یابد زیرا سرنوشت هر جامعه به آینده کودکان آن گره…