کودک آزاری؛ پیشگیری و درمان

مسائل اجتماعی عموما مسائلی چندبعدی هستند که به همین دلیل راهکارهای متعدد و متنوعی را نیز می‌طلبند. از طرفی آنچه یک موضوع اجتماعی را تبدیل به مسئله‌ی اجتماعی می‌کند، درگیر شدن درصد بالایی از اعضای یک جامعه با آن مسئله یا حواشی آن است. که این…