مرور دوره آموزشی رایگان برقراری ارتباط در محیط کار

دوره آموزشی رایگان برقراری ارتباط در محیط کار

ارتباط برقرار کردن در محیط کار بسیار مهم است و مسیر شغلی‌ و روابط کاری افراد را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ چرا که هر فرد بخش زیادی از روز را با همکاران‌ خود می‌گذراند. برای ایجاد یک ارتباط مناسب و جلوگیری از بروز مشکل، شناخت بهتر اطرافیان به منظور مدیریت رفتار و احساسات خود، می‌تواند مؤثرترین راهکار باشد. در این دوره آموزشی سعی شده است با رویکردی مناسب به جنبه‌های گوناگون این موضوع پرداخته شود.