مرور برچسب

افسردگی

۱۲ عبارتی که هرگز نباید به افراد افسرده بگویید

افسرده بودن همانند زندگی در جهانی دیگر است که ذهن شما قادر به درک آن نیست. حمایت از یک دوست، در زمان افسردگی، سخت و ناراحت‎کننده است. بسیاری از مردم چیزی نمی‎گویند ولی وقتی حرفی می‎زنند، حرف‎هایشان نادرست است. گفتن عبارات نوع‎دوستانه به یک…